Odborná angličtina pro studenty architektury - ROZVRH

11.01.2019 00:00

V letním semestru budou otevřeny 2 kurzy odborné angličtiny pro studenty architektury (OCZ).

- úterý 14-15.40 v Z263

- úterý 16-17.40 v Z263

Studenti z Fakulty architektury se hlásí emailem vyučující.

Studenti FAST se mohou přihlásit v intranetu - kód BYA10 Arch.

Kurzy začínají 5.2. v učebně Z263.

 

Přihlášky na jeden z vypsaných časů posílejte nejpozději do pondělí 11.2. emailem vyučující (tlukova.j@fce.vutbr.cz). Pozdější přihlášky již nebudou přijaty.

Více informací na https://spv.webnode.cz/anglictina/bya9-odborna-anglictina/ocz-odborna-anglictina-pro-studenty-fa/

Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.
garant OCZ- angličtina
tlukova.j@fce.vutbr.cz

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.