Workshop: Abstrakt k závěrečné práci v angličtině

24.11.2016 00:00

Abstrakt k závěrečné práci v angličtině

Odevzdáváte v lednu 2017 diplomovou práci a potřebujete napsat abstrakt (anotaci) v češtině a angličtině? Přesně pro vás pořádáme dvouhodinový workshop, na kterém představíme:

- co má správný abstrakt obsahovat,

- jaké slovníky použít,

- jak se překládají do angličtiny nejčastější fráze, např.

 Cílem práce je navrhnout budovu XY. – The aim of the thesis is to design a building…

 Byly vypracovány tři studie… Three alternative studies were developed.

Po provedení testů bylo zjištěno, že… After testing it was found that…

 

Workshop se bude konat ve středu 7.12. od 14 hodin  v učebně Z257.

Kapacita je 20 studentů.

Přihlášky posílejte vyučující Jolaně Tlukové na emailovou adresu: tlukova.j@fce.vutbr.cz do pondělí 5.12. Pozdější přihlášky nebudou přijaty.

Do emailu, který bude brán jako závazná rezervace vašeho místa, uveďte tyto údaje:

- vaše jméno a příjmení, ročník studia a obor

- český a anglický název vaší závěrečné práce

- 5 - 10 klíčových slov k vaší závěrečné práci v češtině a angličtině.

Například, pokud pracujete na výpočtu nosníku ocelové konstrukce, klíčové slova jsou: nosník, ocelová konstrukce, výpočet, posouzení, eurokód, atd. Podobně, pokud pracujete na návrhu schodiště v bytovém domě, klíčové slova jsou: bytový dům, návrh, schodiště, normy, posouzení, atd.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.