Odborná angličtina

08.06.2016 21:16

Všem studentům doporučujeme volitelný předmět BYA9 Odborná angličtina 1, který vás provede základy slovní zásoby vašeho oboru na FAST a dá vám příležitost procvičit si angličtinu na odborná témata.

Odborná angličtina je určena studentům, kteří ovládají obecnou angličtinu na úrovni středně pokročilý B1 a chtějí si rozšířit slovní zásobu v oboru.

Předmět BYA9 je doporučen pro studenty doktorského studia kdykoliv v jeho průběhu.

Na výuku BYA9 navazují semináře BYA10 Odborná angličtina 2, kde se dále dle požadavků studentů prohlubují znalosti a terminologie daného oboru.

 

ROZVRH výuky jednotlivých odborných seminářů se domlouvá na úvodních informačních schůzkách, které jsou rozděleny na obory. Konají se vždy v pondělí 1. týdne semestru ve večerních hodinách viz Rozvrh výuky na úvodní stránce webu.

Více o specializaci na obory: 

https://spv.webnode.cz/anglictina/bya9-odborna-anglictina/

Využijte nabídky studovat odbornou angličtinu
v rámci svých volných semestrů
a zvyšte své odborné kompetence pro uplatnění na trhu práce.
Rozšiřte své nezbytné odborné jazykové znalosti
pro studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.