Odborná angličtina a němčina - informační schůzky

09.01.2018 12:01
Kurzy BYA9 Odborná angličtina 1 jsou vypsány v rozvrhu, ale pokud se Vám navržené časy nehodí, přijďte na informační schůzky:
 BYA9A: Architektura    5.2.2018 v 17:30 v Z249

 BYA9 G: Geodézie a kartografie

5.2.2018 v 17:30 v Z257

BYA9K: Konstrukce (a dopravní stavby)

5.2.2018 v 17:30 v Z273

BYA9S: Pozemní stavby

5.2.2018  v 17:30 v Z147

BYA9V: Vodní hospodářství a vodní stavby

5.2.2018 v 17:30 v Z250

BYA9 W - Městské inženýrství

5.2.2018 v 17:30 v Z270

BYA9 E/N: Ekonomika a management ve stavebnictví

5.2.2018 v 17:30 v Z248

BYA9M: Materiálové inženýrství

5.2.2018 v 17:30 v Z263

BYN6: Odborná němčina

5.2.2018 v 17:45 v Z257

 
Pro studenty, kteří již absolvovali BYA9, nabízíme navazující kurzy BYA10 Odborná angličtina 2. Informační schůzky:
BYA10 A           5.2.2018 v 17:30 v Z249
BYA10 K/KDS    8.2.2018 ve 14:00 v Z273
BYA10 S           8.2.2018 ve 14:00 v Z147

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.