Odevzdání závěrečných prací

02.05.2018 10:47

Závěrečné práce DPS v požadovaném vyhotovení se budou odevzdávat v pátek 11. května v 9h v mísnosti Z250. Společně s tím odevzdáte též index ke kontrole (se všemi zapsanými studijními povinnostmi) a Přihlášku k závěrečné zkoušce.

Vše můžete odevzdat i dříve dr. J. Lindrovi. Nezapomeňte popsat CD disk, na což se často zapomíná.

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.