Opakování ke zkoušce / PK kurzy - rozvrh

09.02.2017 18:56

Všichni zájemci o zopakování/doučení učiva ke zkoušce z angličtiny jsou zváni do výuky překlenovacích kurzů v rámci CŽV viz tabulka.

Výuka začíná ve 2. týdnu semestru.

Překlenovací kurzy slouží k efektivnímu zopakování a intenzivnímu procvičení učiva z předmětů BYA3/BYA4 nebo BYA5/BYA6 k povinné zkoušce z AJ.

NOVÉ: Dle zájmu a pokročilosti studentů může být vyučováno až 6 EXTRA lekcí - bez navýšení ceny. Lekce navíc se budou konat po časové domluvě se studenty a s lektorem. Cílem je zajistit pokrok studentů ve znalostech a dovednostech pro úspěšné vykonání zkoušky.

Kurzy jsou určeny pro všechny studenty. Vítáni jsou zájemci z řad studentů kombinovaného studia (z Brna a blízkého okolí), neboť kurzy jsou často vyučovány ve večerních hodinách, tj. mimo běžnou pracovní dobu.

Kurz je veden v režimu CŽV: nelze se do něj přihlásit přes intranet FAST, ale přímo mailem k vyučujícímu.

Kurz je zpoplatněn.

Překlenovací kurzy Rozvrh a přihlášky u vyučujících: Učebna
PK2  Překlenovací kurz 2
- pro mírně pokročilé
- opakování před zkouškou BY001
čtvrtek 8:00-9:40
Mgr. Dana Vévodová
Z 270
PK3  Překlenovací kurz 3
- pro středně pokročilé
- opakování před zkouškou BY002
středa 18:00-19:40
Mgr. Daniel Rodriguez
Z 147

Vyučující:

Mgr. Dana Vévodová (vevodova.d@fce.vutbr.cz)

Mgr. Daniel Rodriguez (rodriguez.d@fce.vutbr.cz)

 

Více informací:

https://spv.webnode.cz/kabinet-jazyku/kurzy-pro-samoplatce/preklenovaci-kurzy/

https://spv.webnode.cz/kabinet-jazyku/kurzy-pro-samoplatce/pokyny-k-platbe/

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.