Povinná zkouška z angličtiny

14.07.2015 07:59
  • Aby se student mohl přihlásit ke zkoušce z angličtiny, musí mít zkoušku s kódem BY001 (dříve BY01) nebo BY002 (dříve BY51) zapsanou v zápisovém listě.
  • Termíny zkoušek jsou standardně vypisovány v předtermínech a řádných termínech celého zkouškového období zimního a letního semestru.
  • Informace k výstupním úrovním zkoušky povinným v BSP a NSP studiu a k přípravné výuce v doporučených semestrálních kurzech (volitelných předmětech) najdete v odkazech sekce Angličtina.
  • Ohledně uznávání zkoušek více zde.
  • Požadavky k předmětům a zkoušce z cizího jazyka v doktorských SP jsou uvedeny zde https://spv.webnode.cz/anglictina/doktorske-studium/
 
Doporučené předměty pro semestrální výuku:
 

Úroveň

Předmět na FAST

Zkouška na FAST

CEFR

Elementary BYA1   A1-
BYA2   A1
Pre-Intermediate BYA3   A2 -
BYA4 BY001 A2+ / B1 -
Intermediate BYA5   B1 -
BYA6 BY002 B1

 Upper Intermediate

BYA7   B1
BYA8   B1+
BYA20   B1+ / B2-
BYA21 BY003 B2
Advanced BYA22   B2+
BYA23   C1-
 
 

Systém kódů předmětů na FAST s ohledem na úrovně angličtiny dle CEFR  - doporučený čas a návrh předmětů pro semestrální studium + kódy zkoušek BY001, BY002 a BY003.

 

 

 

Jak dlouho trvá naučit se na zkoušku?

Pro dosažení následujících úrovní jazyka je nutné absolvovat celkem:

úroveň A2: 180–200 hodin výuky

úroveň B1: 350–400 hodin výuky

úroveň B2: 500–600 hodin výuky

 

 

Co jednotlivé úrovně znamenají?

Podrobné pdf zde

Podrobné pdf česky

 
Další informace o mezinárodním standardu CEFR:

MŠMT: https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky

    Council of Europe: https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp

Cambridge:     https://www.cambridgeenglish.org/about-us/what-we-do/international-language-standards/

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.