Překlenovací kurzy - opakování ke zkoušce

09.02.2018 15:40

Zveme všechny zájemce o zopakování/doučení učiva  ke zkoušce z angličtiny v placeném kurzu CŽV na informační schůzku, kde se bude domlouvat rozvrh a budou zodpovězeny dotazy k průběhu a obsahu kurzů:

středa 7. 2. 2018 v 18:00 v učebně Z 147

Překlenovací kurzy slouží k efektivnímu zopakování a intenzivnímu procvičení učiva z předmětů BYA3/BYA4 nebo BYA5/BYA6 k povinné zkoušce z AJ.

Dle zájmu a pokročilosti studentů může být vyučováno až 6 EXTRA lekcí tzn. celkem až 36 hodin. Lekce navíc se budou konat po časové domluvě se studenty a s lektorem.
Cílem je zajistit pokrok studentů ve znalostech a dovednostech pro úspěšné vykonání zkoušky.

Kurzy jsou určeny pro všechny studenty. Vítáni jsou zájemci z řad studentů kombinovaného studia (z Brna a blízkého okolí), neboť kurzy jsou často vyučovány ve večerních hodinách, tj. mimo běžnou pracovní dobu.

Výuka začíná ve 2. týdnu semestru.

Rozvrh bude stanoven po domluvě se studenty na informační schůzce.

Kurz je zpoplatněn.

Překlenovací kurzy Rozvrh  
PK2  Překlenovací kurz 2
- pro mírně pokročilé - opakování BYA3/BYA4
- opakování před zkouškou BY001
v LS 2017-18 neotevřeno  
PK3  Překlenovací kurz 3
- pro středně pokročilé - opakování BYA5/BYA6
- opakování před zkouškou BY002
pondělí 16:00 - 17:40, učebna Z147
středa 17.00 - 18:40, učebna Z155
Mgr. Daniel Rodriguez
 

(*) Kurz bude otevřen v případě min. počtu 6 zájemců.

Vyučující:

Mgr. Dana Vévodová (vevodova.d@fce.vutbr.cz) nebo Mgr. Lucie Strnadová

Mgr. Daniel Rodriguez (rodriguez.d@fce.vutbr.cz)

 

Více zde: https://spv.webnode.cz/kabinet-jazyku/kurzy-pro-samoplatce/preklenovaci-kurzy/

https://spv.webnode.cz/kabinet-jazyku/kurzy-pro-samoplatce/pokyny-k-platbe/

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.