Registrace do výuky a volné semestry

14.07.2015 08:00
  • Aby se student mohl registrovat do rozvrhu výuky jazyků, NEMUSÍ mít volitelné předměty vyučované na ÚSPV zapsané v zápisovém listě.
  • Na začátku semestru si vyberte vhodný volitelný předmět/kurz dle své úrovně z rozvrhové nabídky Kabinetu jazyků a předmět bude následně po termínu uzavření registrace k rozvrhovým jednotkám automaticky z intranetu zapsán do zápisového listu studenta.
  • U výuky angličtiny nefunguje stejný systém jako u povinných předmětů, protože každý student je na jiné úrovni nezávisle na ročníku studia, tedy si může skladbu předmětů studia jazyků sestavit sám tak, aby se přednostně připravil v semestrálních doporučených kurzech dle své pokročilosti a vykonal povinnou zkoušku z angličtiny daného studijního programu.
  • Při zadávání volitelných předmětů do ROZVRHU v intranetu je třeba cíleně dle kódu (pokročilosti) vybírat, dokud nenajdete tu jazykovou úroveň, která vám vyhovuje. FAST studenti si na záložce Rozvrh - Práce s rozvrhem volí Kód předmětu (dle výběru z rozvrhu Kabinetu jazyků), v kolonce nastavte Vypisovat - všechny předměty a Odeslat. Navržené předměty angličtiny (a ostatních jazyků) jsou rozděleny napříč jednotlivými semestry studijních programů. 
  • Poskytnuté volné semestry cizích jazyků (viz info níže) doporučujeme čerpat také na studium vyšších pokročilostí angličtiny nebo dalších cizích jazyků (FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ) vhodných pro studium na zahraničních univerzitách nebo pro lepší uplatnění na trhu práce.

 

Volné semestry na studium cizích jazyků na FAST

  • Studenti bakalářského studia na FAST mají pro studium cizích jazyků k dispozici

4 bezplatné semestry.

Studenti by měli volné semestry využít prioritně pro studium angličtiny připravující k povinné zkoušce z angličtiny BY001 (dříve BY01). Po vykonání zkoušky mohou zbývající volné semestry využít ke studiu vyšších pokročilostí angličtiny (předměty BYA5, BYA6 a vykonání vyšší zkoušky BY002 - volitelně v Bc. studiu) nebo ke studiu dalších jazyků (FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ). 

 

  • Studenti magisterského studia na FAST mají pro studium cizích jazyků k dispozici 

2 bezplatné semestry.

Studenti by měli volné semestry využít prioritně pro studium angličtiny připravující k povinné zkoušce z angličtiny BY002 (dříve BY51). Po vykonání zkoušky mohou zbývající volné semestry využít ke studiu vyšších pokročilostí angličtiny (předměty BYA7, BYA8, BYA20-BYA23), odborné angličtiny BYA9 a BYA10, akademické angličtiny BYA11, BYA12 nebo ke studiu dalších jazyků FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ.

 

Semestrální kurzy cizích jazyků jsou volitelné předměty, kde si lze kód předmětu zapsat během akademického roku pouze jedenkrát.

 

  • Studenti doktorského studia na FAST mají pro studium cizích jazyků k dispozici

3 bezplatné semestry, z toho jeden tvoří povinná konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy v 1. semestru DSP studia.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.