Seminář k závěrečným pracím a pedagogickým praxím

15.01.2018 13:12

proběhne v pátek 9. 2. dle rozvrhu DPS na 3. semestr.
Vzhledem k tomu, že na tomto semináři vám budou podány velmi důležité informace k průběhu pedagogických praxí a budou vám předány písemné dokumenty, je nutné, abyste se tohoto semináře zúčastnili.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.