Soutěž SVOČ - Společenské vědy

26.04.2016 16:17

Ve čtvrtek 28. dubna se v době 9-12h koná v učebně Z257 fakultní kolo studentské soutěže SVOČ 2016, sekce č. 11 Společenské vědy, na kterou jste srdečně zváni.

Na programu budou studentské prezentace zajímavých společenskovědních témat:


Nonverbální komunikace,
Školství a jeho vliv na společnost,
Syndrom vyhoření,
Zdravý životní styl,
Učení a paměť,
Můj podíl na vydání vzácné knihy,
Vplyv mobilných telefónov a moderných technológií na život človeka,
O lidech a vodě,
Vztah člověka (sebe a kultury) ke smrti aneb "druhá strana mince",
Etika ve státní správě - mýtus nebo realita?
Vývoj žití v krajině od minulosti k dnešku.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.