Témata závěrečných prací

23.11.2017 13:06

Nahlaste téma (stačí předběžně) své budoucí závěrečné práce nejpozději do pátku 1. 12. dr. Lindrovi.

Vybírat můžete z nabídky témat z pedagogiky, psychologie, psychologie problémového žáka, obecné a oborové didaktiky, školského managementu a práva. Témata vypisují jednotliví vyučující. Jsou k dispozici na nástěnce DPS nebo v Moodle1.x a Moodle 3.x v sekci Závěrečné práce, závěrečné zkoušky, pedagogické praxe. Je možné po dohodě s vyučujícími se domluvit na tématu dle vlastního výběru.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.