Zápočtová prověrka ze Školní pedagogiky

15.01.2018 13:11

proběhne v pátek 2. 2. 2018 v 9h v místnosti Z165.

Bude vypsán jediný termín (pro 13 studentů), proto je nezbytně nutné se tohoto termínu zúčastnit.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.