Závěrečné zkoušky DPS

17.05.2018 08:24

se budou konat 14. - 15. 6. 2018 v místnosti Z257.

Již je v Moodle1.x a v Moodle3.x zveřejněn rozpis studentů a časový harmonogram. Pokud se z technických důvodů k materiálu nedostanete, kontaktujte dr. J. Lindra.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.