Grant NAEP - EILC

V období 2011-2013 jsme získali certifikát za úspěšnou realizaci Intenzivních jazykových kurzů Erasmus - výuky češtiny pro zahraniční studenty v rámci grantu MŠMT - Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP).

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.