Stavební slovník 2014

V roce 2014 vytvořil tým doktorandů fakulty stavební pod vedením angličtinářky Mgr. Jolany Tlukové PhD. příruční studijní slovník se zaměřením na stavební terminologii.

Slovník je dostupný od 8.12.2014 v intranetu FAST. Pro veřejnost je volně k užití od 10.3.2015 na webových stránkách FAST v záložce Studijní materiály: https://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/inf_jazyky.asp  

Slovník v současnosti obsahuje více než 2500 termínů a frází.

Terminologie vychází z českých abstraktů závěrečných prací obhájených na Fakultě stavební VUT v Brně v letech 2010-13, které jsou volně dostupné například na https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace.

Anglické ekvivalenty vybraných termínů byly přeloženy podle dostupných odborných slovníků a ověřeny v odborných anglických publikacích.

Slovník  vznikl za podpory projektu specifického výzkumu FAST-S-14-2231.

Autoři: Mgr. Jolana Tluková, PhD., Ing. et Ing. Lenka Gabrová, Ing. Karel Struhala, Ing. Lukáš Chuchma, Ing. Ladislav Roušar, Ing. Bohuslav Slánský, a Ing. Martin Vild.

Odpovědná osoba: Mgr. Jolana Tluková PhD.

V případě zájmu, dotazů nás neváhejte kontaktovat na tlukova.j@fce.vutbr.cz.

 

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.