Projekty

Projekt MOST

O projektu Registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430 Název projektu Moderní a otevřené studium techniky Zkrácený název MOST Realizace 1. 9. 2017 – 31. 12. 2022 Řešitel Vysoké učení technické v Brně, Fakulta...

Stavební slovník 2014

V roce 2014 vytvořil tým doktorandů fakulty stavební pod vedením angličtinářky Mgr. Jolany Tlukové PhD. příruční studijní slovník se zaměřením na stavební terminologii. Slovník je dostupný od 8.12.2014 v intranetu FAST. Pro veřejnost je volně k užití od 10.3.2015 na webových stránkách FAST v...

OKTAEDR - partnerství a sítě stavebnictví

V rámci projektu OKTAEDR v období 2012-2014 pracovníci ústavu zabezpečovali tréninkové moduly pro cílovou skupinu projektu Zvyšování kompetencí v oblasti vzájemné spolupráce a přenosu informací a jazykové vzdělávání pro podporu spolupráce mezi partnery projektu. Základní informace o projektu

Grant NAEP - EILC

V období 2011-2013 jsme získali certifikát za úspěšnou realizaci Intenzivních jazykových kurzů Erasmus - výuky češtiny pro zahraniční studenty v rámci grantu MŠMT - Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP).

Inovace didaktických metod vzdělávání v jazycích a soft skills

Pracovníci Ústavu společenských věd Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně byli řešiteli projektu "Inovace didakt. metod vzdělávání v jazycích a soft skills" v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem...

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.