Rozvrh LETNÍ SEMESTR 2018/19

 Rozvrh na letní semestr bude stanoven po informační schůzce, která se bude konat 1. den semestru, viz Aktuality.
POKROČILOST DEN HODINA UČEBNA VYUČUJÍCÍ
        Lucie Strnadová
         

Registrace do semestrální výuky

Pokud máte zájem o kurzy ruštiny, přijďte na informační schůzku (pondělí 1. týden semestru).

Studenti FAST se mohou sami zaregistrovat v intranetu až po informační schůzce, kde se dohodnou časy konání kurzů.

Studenti jiných fakult se hlásí přímo na hodině nebo emailem u vyučující Mgr. Lucie Strnadové: strnadova.l@fce.vutbr.cz.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.