Rozvrh zimní SEMESTR 2018/19

 Rozvrh na zimní semestr bude stanoven po informační schůzce, která se bude konat 1. den semestru, viz Aktuality.
POKROČILOST DEN HODINA UČEBNA VYUČUJÍCÍ
BYR1 - Ruština pro začátečníky středa 18-19:40 Z248 Lucie Strnadová
         

Registrace do semestrální výuky

Pokud máte zájem o kurzy ruštiny, přijďte na informační schůzku (pondělí 1. týden semestru).

Studenti FAST se mohou sami zaregistrovat v intranetu až po informační schůzce, kde se dohodnou časy konání kurzů.

Studenti jiných fakult se hlásí přímo na hodině nebo emailem u vyučující Mgr. Lucie Strnadové: strnadova.l@fce.vutbr.cz.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.