Rozřazovací test

Toto je „pracovní verze“ rozřazovacího testu pro zájemce o kurzy španělštiny na ústavu SPV, FAST (zveřejněno 8.9.2014).

Celý test má 12 otázek. Dobře si přečtěte věty, a doplňte jedno slovo (obvykle sloveso). Odpovědi si zaznačte, a porovnejte s klíčem, který je na konci stránky.

 

1. ¿De dónde eres? - __________ checo.

2. Hola, soy Pepe, ___________ veintidós años. ¿Y tú?

3. Yo y mi familia __________ en una casa nueva.

4. ¿Qué ________ es? – Son las ocho.

5. ¿Qué haces? - __________ en una oficina de ingeniería civil.

6. No me ________ la carne de vaca. Es muy dura.

7. Nuestra universidad _________ en la calle Veveří.

8. ¿Puedes _________la ventana, por favor? Tengo frío.

9. ¿Has alguna vez _______ algo por el Internet?

10. ¡Carlos, el teléfono! – No puedo, _________ duchandome.

11. No _______ leche en la nevera, voy a comprarla.

12. Ayer mis compañeros de clase y yo _________ una excursión en bicicleta. Fue muy divertido.

 

 

 

 

Klíč k testu:

1. soy, 2. tengo, 3. vivimos, 4. hora, 5. Trabajo, 6. gusta, 7. está/se encuentra, 8. cerrar, 9. comprado/vendido, 10. estoy, 11. hay/tenemos, 12. hicimos

Vyhodnocení:

Pokud jste zodpověděli méně než 3 správně, doporučujeme kurz pro úplné začátečníky - BYS1.

Pokud jste zodpověděli 4 – 8 otázek správně, doporučujeme kurz pro začátečníky II. - BYS12.

Pokud zodpovíte více než 9 otázek správně, doporučujeme vyšší kurz dle dohody s vyučujícím na informační schůzce nebo přijďte na konzultaci do úvodní hodiny.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.