Contacts

Brno University of Technology

Faculty of Civil Engineering

Institute of Social Sciences

Žižkova 17, 602 00 Brno

Mailing address:

Veveří 95, 602 00 Brno

Phone:  +420 541 147 691 (Secretary)

E-mail: 2700@fce.vutbr.cz

 

Head of Institute

Ing. et Ing. Barbara Andrlová

Deputy Head of Institute

RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.
Secretary Dana Daňková

Contact

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Search site

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.