Informace o nás

Ústav společenských věd FAST VUT v Brně:

  • zabezpečuje výuku cizích jazyků pro studenty FAST, FA, ÚSI, FAVU, FP i pro zájemce z ostatních fakult VUT, vysokých škol, firem i veřejnosti;
  • organizuje pravidelně každý rok intenzivní jazykové kurzy češtiny pro zahraniční studenty v programu Erasmus;
  • zabezpečuje výuku společenskovědních předmětů v bakalářském, magisterském i kombinovaném studiu pro studenty FAST VUT v Brně;
  • poskytuje psychologické poradenství studentům při potížích ve studiu i v osobním životě.                                                    

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0411

Termín realizace projektu: 1. 6. 2009 - 31. 5. 2012


Článek ve VUT Událostech k projektu OP VK - str. 10/19 (s. 17)

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.