OKTAEDR - partnerství a sítě stavebnictví

V rámci projektu OKTAEDR v období 2012-2014 pracovníci ústavu zabezpečovali tréninkové moduly pro cílovou skupinu projektu Zvyšování kompetencí v oblasti vzájemné spolupráce a přenosu informací a jazykové vzdělávání pro podporu spolupráce mezi partnery projektu.

Základní informace o projektu

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.