Španělština

Milí zájemci o studium španělštiny, zde naleznete všechny potřebné informace:

 • kdy kurzy začínají,
 • kdy bude informační schůzka,
 • jak se do kurzu přihlásit,
 • jaké pokročilosti nabízíme (nabízíme rozřazovací test),
 • jaké učebnice se v kurzech probírají,
 • jak vypadá naše výuka odborné španělštiny
 • a jak případně za kurzy zaplatit.

V případě pochyb, neváhejte kontaktovat vyučující (kontakty v sekci garanti níže).

Zájemci o zkoušku ze španělštiny, kontaktujte prosím Mgr. Rodrigueze, který vám sdělí obsah a termíny zkoušky. Vzorový test najdete na konci této stránky.

Přejeme dobrý začátek semestru a naviděnou v našich kurzech španělštiny!

 

VÝUKA V ZIMNÍM SEMESTRU 2019/2020

 

viz níže rozvrh.

 

 

AKTUÁLNÍ ROZVRH - ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020

Rozvrh pro zimní semestr 2019_2020. Výuka probíhá v budově Z na adrese Žižkova 17.  Celkový aktualizovaný rozvrhu výuky jazyků pro celý ústav najdete na úvodní stánce.

Kód Název kurzu Den / Hodina Učebna
BYS1 Španělština pro začátečníky I po 18:00 Z 147
BYS1 Špenělština pro začátečníky I út 18:00 Z 147
       
       

 

 

Základní informace ke studiu španělštiny

 • Veškerá výuka jazyků na Fakultě stavební VUT, a tedy i španělštiny, jsou předměty volitelné
 • Kurzy probíhají 13 týdnů od zahajující informační schůzky.
 • Student by měl nastoupit do kurzu podle své dosažené pokročilosti (BYS1 je pro úplné začátečníky, ale pokud jste se španělštinu již někdy učili, zkuste BYS12 a výše - viz rozřazovací test).
 • Předmět je zakončen zápočtem (studenti FAST dostanou za zápočet jeden kredit, studenti jiných fakult dle svých studijních programů)
 • Studenti FAST - bakalářského studia můžou použít k bezplatnému studiu španělštiny volné (=nečerpané) semestry (z celkově 4 semestrů nabízených fakultou), v ostatních případech můžou studovat španělštinu jako samoplátce.
 • Studenti FAST - navazujícího magisterského studia můžou použít k bezplatnému studiu španělštiny volné (=nečerpané) semestry (z celkově 2 semestrů nabízených fakultou), v ostatních případech může studovat španělštinu jako samoplátce.
 • Studenti FAST - doktorského studia mají k dispozici 3 volné semestry.
 • Studenti FP -  jako samoplátci.  Další možnosti konzultujte na vašem studijním oddělení.
 • Studenti ÚSI mohou na španělštinu čerpat své volné předměty, pokud již složili zkoušku z angličtiny BY002 (dříve BY51).
 • Studenti z jiných fakult VUT - viz. podmínky uvedené v záložce Kurzy pro samoplátce
 • Zkouška ze španělštiny je předmětem volitelným. Studenti všech fakult, hlaste se ke zkoušce přímo Mgr. Rodriguezovi (rodriguez.d@fce.vutbr.cz) Zkouška není podmíněna účastí v semináři.

 

Přehled kurzů

Kód a název kurzu  (Kliknutí na kód předmětu vás propojí do katalogu předmětů, kde zjistíte více o obsahu kurzu).

                                 

BYS1 Španělština pro začátečníky I  - kurz pro úplné začátečníky

BYS12 Španělština pro začátečníky II

 

BYS2 Španělština pro mírně pokročilé  I

BYS22 Španělština pro mírně pokročilé II

 

BYS29 Zkouška pro mírně pokročilé

(úroveň nižší zkoušky z angličtiny BY01)

 

BYS3 Španělština pro středně pokročilé I

BYS32 Španělština pro středně pokročilé II

BYS39 Zkouška středně pokročilí

(úroveň vyšší zkoušky z angličtiny BY51)

 

BYS5 Španělština odborná I

BYS6 Španělština odborná II

BYS7 Španělština odborná - Architektura

 

Srovnání jazykových kódů na FAST a FP

 

kódy FAST

kódy FP

úroveň jazyka podle CEFR

BYS1 Španělština pro začátečníky I

Španělština A1-1

A1-

BYS12 Španělština pro začátečníky II 

Španělština A1-2

A1

BYS2 Španělština pro mírně pokročilé I

Španělština A2-1

A2-

BYS22 Španělština pro mírně pokročilé II 

Španělština A2-2

A2

BYS29 Zkouška pro mírně pokročilé

 

A2

BYS3 Španělština pro středně pokročilé

Španělština B1-1

B1-

BYS32Španělština pro středně pokročilé II 

Španělština B1-2

B1

BYS39 Zkouška středně pokročilí

 

B1

 

Učebnice

Kurzy probíhají podle učebnice Nuevo Espaňol en Marcha - Nivel Básico (Libro del Alumno)

     


 

Registrace

Přihlašovat se předběžně do kurzů pro zimní semestr 2019/2020 můžete již nyní ZDE

 

Registrace bude probíhat na informační schůzce a poté v hodinách kurzů.

Studenti FAST se po informační schůzce mohou hlásit do rozvrhu v intranetu.

 

Obecně se na kurzy můžete přihlásit:

a) na informativní schůzce, která je v první den semestru v 18 hodin. Více informací o schůzce ZDE.

b) studenti FAST přes intranet (od prvního dne semestru po informační schůzce)

c) studenti z jiných fakult a univerzit přímo na hodině (nemusíte vyučujícího kontaktovat předem)

d) kontaktujte vyučujícího e-mailem, když se nemůžete dostavit na schůzku ani na úvodní hodinu.

Využijte prosím první tři možnosti, než napíšete e-mail.

 

Pokyny k platbě pro samoplátce

Číslo účtu a pokyny k platbě najdete zde.

Po zaplacení prosím přineste vyučujícímu nějaký doklad o zaplacení (výpis z bankovního převodu, ústřižek, příkaz, atd.)

Nezapomeňte, že platbu je nutno provést do konce druhého týdne semestru. Pokud tak neučiníte, nebudete moci kurz navštěvovat.

 

Odhlašování ze semináře

Pokud si to rozmyslíte, nebo se Vám změní rozvrh a nebudete moci do semináře chodit, studenti FAST - sami se odregistrujte v intranetu a studenti jiných fakult/univerzit, napište prosím co nejdříve vyučující/mu email, aby vás mohl odregistrovat a nepožadoval po vás platbu.

 

Ukázkové testy ke zkoušce BYS29 a BYS39

 

Vzorový test ze španělštiny ke zkoušce BYS29 mírně pokročilý (úroveň A2)

klíč k testu BYS29

A2A
Vzorový test ze španělštiny ke zkoušce BYS39 středně pokročilý (úroveň B1)

klíč k testu BYS39
 

 

Garant předmětů a zkoušek - Mgr. Daniel Rodriguez (rodriguez.d@fce.vutbr.cz)

BYS1 Španělština pro začátečníky I 

BYS12 Španělština pro začátečníky II  

BYS2 Španělština pro mírně pokročilé I 

BYS22 Španělština pro mírně pokročilé II  

BYS29 Zkouška pro mírně pokročilé

BYS3 Španělština pro středně pokročilé

BYS32Španělština pro středně pokročilé II 

BYS39 Zkouška středně pokročilí

 

 

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.