INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE O NĚMČINU V LS 2017 / 2018

Informační schůzka pro zájemce o výuku obecné němčiny v letním semestru 2017/2018 se uskuteční v pondělí 5. 2. 2018 v 18:00 v učebně Z257. Na schůzce se domluvíme, které kurzy v LS otevřeme a jaký bude rozvrh. 

 

Pokud si nejste jisti, jaká pokročilost je pro vás vhodná, projděte si prosím ještě před schůzkou rozřazovací test, který je umístěn na našich webových stránkách.

 

S případnými dotazy se obracejte buď na Mgr. Věru Batystovou (batystova.v@fce.vutbr.cz) nebo na Mgr. et Bc. Jiřího Šmalce (smalec.j@fce.vutbr.cz).

 

_____________________________________________________________________________________________

Důležité! Nejste-li si jisti, která pokročilost je pro vás vhodná, udělejte si prosím tento rozřazovací test, abyste si mohli vybrat kurz odpovídající úrovně.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.